Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. Omfanget av delegasjonen beskrives i kapittel 6 i delegasjonsreglementet.
 
Utvalget har normalt møter en gang i måneden.
 
 
Kristin Furu Grøtting EspenRotevatnWebstørrelse[1].jpg

Leder Kristin Furu Grøtting

Nestleder Espen Klungseth Rotevatn

Oppvekst- og kulturutvalget 2015 - 2019 består av (AP, V og MDG har felles liste):
 
Medlemmer   Varamedlemmer  
Kristin Furu Grøtting V Steve D. Torgersen V
Espen Klungseth Rotevatn MDG Lasse Stener Hansen V
André Jenssen V Tone Løvberg AP
Elise Strømseng AP Helga Bårdsdatter Kristiansen MDG
Bente Næverdal AP Wiggo Lund AP
    Fred Skancke Hansen V
    Tora Hultgreen AP
       
Khanittha Sinpru H Merete Nordheim H
Torstein Lilleeng H Stein-Ove S. Johannessen H
    Stig Onarheim H
    Geir Hekne H
       
Ungdomsrepresentant: 
Liv-Anna Ringheim
  Vara ungdomsrepresentant:
Tobias Klungseth Rotevatn
 
Tips en venn Skriv ut