Tiltak uten ansvarsrett

Beskrivelse

Tiltak som krever søknad og kan foretas av tiltakshaver, dvs. den som ønsker tiltaket utført (for eksempel eier av en bolig eller nasut):

Mindre tiltak på bebygd eiendom som gjelder oppføring, endring, riving mv. (byggesaksforskriften § 3-1)

Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2.
 
En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
Tips en venn Skriv ut