Energiverket sett fra sjøsiden

Lekkasje på fyrkjelen ved Energiverket

Pga. lekkasje på fyrkjelen som produserer damp til turbinene og fjernvarme til Longyearbyen har vi har måttet stoppe kjelen. Strømmen produseres nå via vårt reservekraftanlegg.

Vi har også startet opp 2 av våre fyrhus som produserer fjernvarme til husene.

Vi regner med at hullet i kjelen vil være sveiset og at kjelen er i drift i løpet av lørdag.

Tips en venn Skriv ut